Pomáháme

Ekologie

Od roku 2008 jsme aktivně zapojeni do globálního ekologického programu skupiny Allianz s cílem minimalizovat svůj negativní vliv na životní prostředí. Konkrétními opatřeními chceme docílit snížení spotřeby energií, vody a papíru. Chceme zvýšit efektivitu v oblasti nakládání s odpady. Během pracovních cest se snažíme minimalizovat uhlíkovou stopu.

Ekologie

Od roku 2008 jsme aktivně zapojeni do globálního ekologického programu skupiny Allianz s cílem minimalizovat svůj negativní vliv na životní prostředí. Konkrétními opatřeními chceme docílit snížení spotřeby energií, vody a papíru. Chceme zvýšit efektivitu v oblasti nakládání s odpady. Během pracovních cest se snažíme minimalizovat uhlíkovou stopu.

Charitativní projekty

Firemní dobrovolnictví

Nejen jako společnost Allianz, ale i jako lidé cítíme zodpovědnost za druhé. Z této myšlenky vznikl náš den D – Den, který má smysl. Všichni naši zaměstnanci tak mají možnost dobrovolně se zapojit do různých aktivit ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Allianz tuto myšlenku podporuje i tím, že na den D poskytne každému zaměstnanci placené volno.

Firemní dobrovolnictví

Nejen jako společnost Allianz, ale i jako lidé cítíme zodpovědnost za druhé. Z této myšlenky vznikl náš den D – Den, který má smysl. Všichni naši zaměstnanci tak mají možnost dobrovolně se zapojit do různých aktivit ve spolupráci s neziskovými organizacemi. Allianz tuto myšlenku podporuje i tím, že na den D poskytne každému zaměstnanci placené volno.

Sponzoring

Botanická zahrada Praha

Botanická zahrada Praha

Allianz pojišťovna je generálním partnerem zahrady od roku 2009. Návštěvníci Botanické zahrady mají možnost seznámit se s upoutávkami, které naučnou a netradiční formou spojují exponáty zahrady s produkty Allianz. V září 2015 se někteří zaměstnanci zúčastnili sběru hroznů na vinici sv. Kláry v rámci celorepublikového charitativního dne. Díky naší spolupráci vznikly také nové materiály pro děti – krásná ilustrovaná mapa a pexeso.

Divadlo Minor

Divadlo Minor

Od roku 2003 jsme „generálním přítelem“ loutkové scény hlavního města Prahy – divadla Minor. Divadlo přináší v rámci svých inscenací mnoho neobyčejných divadelních zážitků, a to pro více než 80 000 dětí ročně.

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary

Od roku 2014 nás veřejnost zná jako partnera a oficiálního pojistitele Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, jedné z největších a nejprestižnějších filmových přehlídek ve střední a východní Evropě. Allianz má k filmové produkci velmi blízko, už více než 100 let pojišťuje americké filmy a i dnes pojišťuje 80% všech amerických filmů, včetně těch oscarových.

Sporťáček

Sporťáček

Od roku 2014 jsme partnerem akce pro děti Sporťáček, kde se na jednom místě představují sporty z regionu tak, aby si na ně děti mohly "sáhnout" a třeba i poznat budoucí trenéry. Protože obzvlášť malým sportovcům se úrazy nevyhýbají, rozdáváme dětem leukoplasti a na větší bolístky doporučujeme naše úrazové pojištění.

Svaz lyžařů ČR - Alpské lyžování

Svaz lyžařů ČR - Alpské lyžování

Od podzimu 2010 jsme rozšířili své působení v oblasti sportu a podpory talentů a stali se oficiálním partnerem Svazu lyžařů ČR, speciálně pak sekce alpského lyžování.

Příspěvky lidem a organizacím na speciální péči

Finanční dary poskytuje Allianz pojišťovna ve spolupráci s Allianz nadačním fondem lidem nebo organizacím v tíživé životní situaci například na léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovny, dopravní prostředek, jiné nebo speciální pomůcky.

Příspěvky lidem a organizacím na speciální péči

Finanční dary poskytuje Allianz pojišťovna ve spolupráci s Allianz nadačním fondem lidem nebo organizacím v tíživé životní situaci například na léčbu, kterou nehradí zdravotní pojišťovny, dopravní prostředek, jiné nebo speciální pomůcky.